lecznianie

Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
w 2009 r. rozpoczęło wydawanie kolekcji pocztówek związanych
z Łęczną pt. "Łęczna w dawnej fotografii".

Osoby posiadające ciekawe fotografie Łęcznej lub okolic prosimy
o udostępnienie swoich zbiorów.

 


2009 r.

 
Image

Nr 1 - Ratusz Miejski - Łęczna, lata 30. XX w.,

ze zbiorów rodziny Matysków

 
Image

Nr 2 - Łęczna 3 maja 1916 r.,

ze zbiorów rodziny Starzyńskich

 
Image

Nr 3 - Plac Kościuszki - Łęczna, lata 30. XX w.,

ze zbiorów rodziny Skorubskich


Image

Nr 4 - Łęczna 1935 r.
Uroczystości żałobne upamiętniające Marszałka Józefa Piłsudskiego,

ze zbiorów rodziny Karczmarczyk

 


W grudniu 2009 r. wydaliśmy komplent 8 cz-b pocztówek w etui CZĘŚC I
Image 

 
Image

Nr 5 - Podzamcze - zabudowania pofolwarczne, lata 70. XX w.,

foto: Bogumił Brodzisz

 
Image

Nr 6 - Łęczna, ul. Lubelska, lata 30. XX w.,
ze zbiorów prywatnych Romualda Dylewskiego


Image

Nr 7 - Łęczna, pl. Kanałowy, lata 40. XX w.,
ze zbiorów prywatnych Romualda Dylewskiego


Image

Nr 8 - Łęczna, pl. Kanałowy, lata 40. XX w.,
ze zbiorów prywatnych Romualda Dylewskiego


Image

Nr 9 - Łęczna, panorama miasta od strony północnej, lata 30. XX w.,
ze zbiorów prywatnych Mariana Niespodziewańskiego


Image

Nr 10 - Łęczna, pl. Kościuszki, Święto morza 1933 r.,
ze zbiorów prywatnych Romualda Dylewskiego


Image

Nr 11 - Łęczna, polski bombowiec Karaś na ul. Lubelskiej, 10 X 1939r.,
ze zbiorów prywatnych Witolda WalatkaImage

Nr 12 - Łęczna, parada rowerzystek z okazji 1 Maja, lata 50. XX w.,
ze zbiorów prywatnych Haliny Miszczak

 


2010 r.

 
Image

Nr 13 - Targ w Łęcznej, Rynek II, 1945 lub 1946 r.,
ze zbiorów rodziny Strzyżewskich


Image

Nr 14 - Wjazd do Łęcznej, ul. Lubelska, 18 X 1936 r.,
ze zbiorów prywatnych Witolda Walatka

 

Image

Nr 15 - Mansjonaria, lata 20. XX w.

ze zbiorów rodziny Skorupskich

 

Image

Nr 16 - Ratysz Miejski - Magistrat, lata 20. XX w.,

ze zbiorów rodziny Skorupskich

 

Image

Nr 17 - Polski Fiat Stanisława Kuchciewicza na przystanku w Łęcznej,
pl. Kosciuszki, lata 30. XX w., 

ze zbiorów prywatnych Eugeniusza Misiewicza

 

Image

Nr 18 - Olejarnia, ul. Piłsudskiego, lata 30. lub 40. XX w.,

ze zbiorów rodziny Dubickich

 


2011 r.

 

Image

Nr 19 -  Panorama Łęcznej od strony północnej, lata 30. XX w.,
ze zbiorów prywatnych Mariana Niepodziewańskiego

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone

lecznianie