lecznianie

Lista rodów zamieszczonych w tomie III Łęcznian:

Emilia Bandurska z d. Twaróg absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, w 1965 r. podjęła pracę w Technikum Ekonomicznym w Łęcznej. Poślubiła Zygmunta Bandurskiego, inżyniera-rolnika absolwenta AR w Lublinie. Pracowali i mieszkali w Łęcznej, gdzie są pochowani...

Marian Brzozowski s. Stanisława, nauczyciel, absolwent Liceum Pedagogicznego w Chełmie a następnie Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS przez 32 lata pracy zawodowej związany był ze szkołą przy ul. Piłsudskiego 12 w Łęcznej, pełniąc w niej kierowniczą funkcję. Ożeniony z nauczycielką Łucją z d. Sawwa...

Otylia Chapuła z d. Kalinowska ur. w Kol. Trębaczów poślubiła w 1964 r. Henryka Chapułę (1938-1998) ur. w Szpicy s. Antoniego. O.Chapuła swoje życie zawodowe związała z miejscowym Bankiem Spółdzielczym w którym przepracowała ponad 45 lat...

Piotr Paweł Chorąży (1890-1929) drogista zaprzysiężony, w 1917 zawarł związek małżeński z Antonią Bielską c. Ignacego ur. 1891 r. w folwarku Zabudzie. W 1918 r. przybyli do Łęcznej i na rogu pl. Kościuszki i ul. Pańskiej założyli skład apteczny. Wychowali czworo dzieci: Helenę, z pierwszego małżeństwa Piotra oraz Romana, Tadeusza i Różę. W biogramie rodu opisane zostały także arcyciekawe losy ich potomków…

Jan Cygan ur. w 1877 r. w Spiczynie, znany i ceniony w Łęcznej mistrz szewski. Ożeniony z Łucją z d. Wach a po jej śmierci ze Stanisławą z d. Harmasz. Z obu małżeństw pozostawił czworo potomstwa: Marię, Franciszka, Stefana i Ryszarda. W biogramie rodu opisano m.in. losy jego syna Franciszka , absolwenta podzameckiego gimnazjum a następnie sekretarza magistrackiego w Ludwinie i Abramowie. 

Walerian Czechowski s. Klemensa ur. w 1900 r. w Dąbrowie Górniczej, który do Łęcznej przybył w 1923 r. a rok później poślubił wdowę Eugenię Drożdżyk(1890-1938). Po śmierci Eugenii w 1950 r. ożenił się z Heleną z d. Abramik z którą mieli dwóch synów: Wojciecha i Tomasza mieszkającego w Łęcznej. Walerian prowadził w Łęcznej sklep bławatny a następnie od 1952 r. był kierownikiem Spółdzielni Pracy Szewców i Cholewkarzy….

Julian Czerwiński s. Karola (1901-1948), kowal , członek pierwszej po wojnie MRN a od sierpnia 1944 r. burmistrz Łęcznej. Ożeniony z Marianną z d. Jarczyk miał czworo potomstwa: Jadwigę, Halinę, Janusza i Andrzeja. Janusz poślubił Helenę Barbarę z d. Błaszczak, cenioną i lubianą nauczycielkę miejscowej szkoły nazywaną przez uczniów „ Perełką”.

Alfred Derza s. Aleksandra, wieloletni kierownik Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej. Pedagog, działacz społeczny, patriota i znakomity organizator. Miłośnik teatru. Ożeniony z Józefą z d. Łukaszewicz, z którą miał pięciu synów: Jerzego, Romana, Bogdana, Janusza i Andrzeja.

Jan Drożdżyk (1883-1944) szewc, muzykant, ożeniony z Franciszką z d. Gawłów vel Gawłowskich. Z którą miał pięcioro dzieci: Helenę, Leokadię, Kazimierę, Genowefę i Stanisława.  Helena wyszła za młynarza Tadeusza Kościelskiego, Leokadia za Juliana Wołosa, Genowefa za Adama Oleszczuka, Kazimiera za Czesława Czajkowskiego a Stanisław, który wyuczył się na organistę zginął w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku…

Stanisław Dudek przez osiemnaście lat pracował w Fabryce Maszyn Rolniczych „LECHIA” w Łęcznej. Ożeniony z Haliną z d. Jabłońską(1943-2003), nauczycielką, absolwentką Wydziału Humanistycznego UMCS z którą ma dwóch synów: Tomasza i Bartłomieja.

Kazimierz i Teodora Dziurzyńscy mieszkali przy ul. Obywatelskiej (obecnie Pańska). Wychowali córkę Halinę(1944-1994) poetkę, twórczynię ludową, działaczkę organizacji kobiecych, która w 1968 r. poślubiła Józefa Bochniarza s. Józefa i Marii z d. Borowiec. Wychowali trzy córki: Elżbietę, Justynę i Dorotę...

Krzysztof Górka(1947-2009) s. Jana i Natalii ur. w Piastowie, absolwent AGH w Krakowie, geolog z wykształcenia, pracujący od 1975 r. przy odwiertach na terenie LZW. Miłośnik brydża sportowego i indywidualny Mistrz Polski 33. Grand Prix Warszawy z 2005. Z żoną Zofią z d. Gontarz wychowali trzech synów: Kamila, Cezarego i Tomasza...

Hieronim Hołowiński (1912-1973) w 1936 roku poślubił Mariannę z d. Pawłowską (1908-1989); mieszkali i gospodarowali przy ul. Mickiewicza, gdzie dzisiaj mieszka ich syn Józef z żoną Alicją a wnuk  Tomasz na placówce należącej niegdyś do jego dziadka prowadzi własną piekarnię...

Andrzej Julian Jabłoniec s. Edwarda, absolwent Politechniki Lubelskiej obecnie pracujący  na stanowisku dyrektora ds. inwestycji w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA jest potomkiem Teodora Jabłońca ur. w 1754r., włościanina wyznania greko-katolickiego niegdyś zamieszkałego w Starej Wsi …

Jadwiga Jadwiżuk z d. Szymanek (1944-2002), do Łęcznej przybyła w 1964 r. i podjęła  pracę w nowej tysiąclatce jako nauczyciel biologii i chemii klas starszych. Od 1977 r. pełniła funkcję z-cy dyrektora ZSzG , ZSO a od 1993 SP nr 4. Zamężna ze Stanisławem Jadwiżukiem (1937-2008) s. Grzegorza, z którym wychowała dwójkę dzieci: Grzegorza ( sztygar zmianowy w Bogdance) i Jolantę, pracującą i mieszkającą w Łęcznej...

Józef Jarczyk (1876-1937) ur. w Starej Wsi i Weronika z d. Stachowska(1891-1969) dochowali się troje potomstwa: Marianny, która poślubiła Juliana Czerwińskiego, kowala i po wojnie burmistrza Łęcznej, Zofii która wyszła za Bolesława Stachowskiego oraz Wacława(1923-2006), który zawarł związek małżeński z Julianną Janiną z d. Hołowińską(1924-1997). Mieszkali w Starej Wsi gdzie przyszła na świat szóstka ich potomstwa: Bogumiła, Piotr, Izabela, Zofia, Jolanta i Andrzej.

Wacław Jawoszek, s. Jakóba z żoną Natalią z d. Wnuk w lutym 1929 r. przybył do Łęcznej. Wacław uczył  w miejscowej szkole. W okresie okupacji prowadził tajne nauczanie i był dowódcą utworzonego w Łęcznej XIII plutonu AK. Miał ps. „Łępo”. Po wojnie aresztowany i wywieziony na Wschód skąd powrócił po trzech latach zesłania. W Łęcznej przyszła na świat trójka dzieci: Ryszard, Maria i Barbara.

Marek Stanisław Kalinowski(1908-1990) rolnik, wieloletni członek miejscowej OSP ożeniony z Marianną Teklą z d. Szyszko(1914-2001) miał pięcioro potomstwa. W Łęcznej pozostał Józef (1933-1993), także wieloletni członek OSP, który w 1958 r. poślubił Stanisławę z d. Wróbel. Wychowali dwoje dzieci: Elżbietę i Tomasza – dzisiaj emerytowanego strażaka.

Jan Kanty Kamiński (1891-1942) ostatni przed wojną komendant posterunku PP w Łęcznej. Ożeniony z nauczycielką Zofią z d. Rudzisz miał dwoje dzieci: Jana, zmarłego na szkarlatynę i Irenę. Irenka była aktywistką harcerską w miejscowej szkole, pisała artykuły do szkolnej gazetki i w 1937 r. reprezentowała Łęcznę na międzynarodowym zlocie harcerskim w Spale.  W 1940 r. rodzina komendanta opuściła miasteczko i wyjechała do rodzimego Książa…

Wacław Kopiński(1881-1933) pierwszy po odzyskaniu niepodległości burmistrz Łęcznej. W r. 1909 poślubił Helenę Jadwigę ur. w 1885 w Łęcznej, pochodzącą z majętnej łęczniańskiej rodziny  Lecewiczów. Poza obowiązkami zawodowymi, burmistrz Kopiński udzielał się w wielu organizacjach społecznych i stowarzyszeniach, m.in. prezesował miejscowej OSP a także był członkiem Sejmiku Lubartowskiego. Miał dwie córki Marię Alicję i Halinę Bronisławę.

Jan Kosiak (1893-1961) mistrz szewski prowadzący swój zakład w suterenie domu rodzinnego przy pl. Kanałowym. W 1921 r. wraz z Henrykiem Kiepuszewskim był założycielem Chrześcijańskiego Związku Rzemieślników. Ożeniony z Feliksą z d. Wysokińską miał pięcioro potomstwa: Zdzisława, Feliksę, Zenobię, Teresę, Romana.

Antoni Kosiak(1897-1940) podobnie jak jego straszy brat został szewcem. W 1922r. poślubił Stefanię z d. Miszczak (1900-1980) z którą miał czworo potomstwa: Alinę(1923-1927), Mariannę, którą wyszła za W. Kuczyńskiego, Juliusza(1927-1947) i Eugeniusza, murarza, który poślubił Aurelię z d. Witkowską.

Jan Kowalski (1901-1978) ur. w Witaniowie jako 19 –letni ochotnik zaciągnął się do armii polskiej i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej służąc w 12 pułku ułanów. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari klasy piątej. Ożeniony z Rozalią z d. Mróz z którą doczekał  czworo potomstwa: Marianny, Tadeusza, Zygmunta i Wita.

Jan Kozłowski s. Władysława ur. w 1943r. w Ryłowicach pow. Lida. Absolwent Wydziału Fizyki UW. Od 1969 do 1996 roku związany z Fabryką Półprzewodników TEWA w Łęcznej, gdzie od 1980 r. pełnił funkcję kierownika zakładu. Ożeniony z nauczycielką Emilią z d. Goździejewską. Wychowali troje dzieci.

Bolesław Krajewski(1896-1946) działacz ruchu ludowego i spółdzielczego. Od 1935 r. pełnił funkcję prezesa Kasy Stefczyka w Łęcznej. W okresie okupacji aresztowany z najstarszym synem i osadzony w więzieniu na zamku. Zginął po wojnie z rąk WiN-wskiego podziemia.  Ożeniony z Józefą z d. Koziarską, córką Michała, właściciela kuźni w Łęcznej. Wychowali trzech synów: Waldemara, Witolda i Włodzimierza.

Tomasz Kubiak ur. w 1925 r. w Sawinie, znany w Łęcznej fotograf, który przez pół wieku prowadził własny zakład fotograficzny.  W okresie okupacji pracował przymusowo przy budowie komór gazowych w Sobiborze. Z żoną Marianną z d. Władziewicz wychowali troje dzieci: Elżbietę, Stanisława i Tomasza.

Józef Izydor Kusy (1924-1990), lekarz urodzony w Kol. Wola Duża k. Bychawy. Był prekursorem lekarza rodzinnego, który całe swoje życie zawodowe związał z Łęczną. Oddany pracy i swoim pacjentom. Pracował w Miejskim Ośrodku Zdrowia a także prowadził prywatna praktykę lekarską, którą od 1990 r. kontynuuje jego syn Marek. Ożeniony był z Krystyną z d. Moczybroda, z którą wychowali troje potomstwa: Marka, Barbarę i Annę.

Marcin Machel (1908-1967) w czerwcu 1939 r.  w Rynku II uruchomił piekarnie, którą prowadził do 1945 r. Jego żona Aleksandra z d. Małecka, po wyzwoleniu prowadziła sklep spożywczy, który w 1949 r. został przejęty przez GS „SCh”. Wychowała dwoje dzieci: Urszulę i Bohgana.

Wiesław Małyszek urodzony we Frampolu. W listopadzie 1975 r. został pracownikiem PRG Mysłowice oddelegowanym na budowę kopalni pilotująco-wydobywczej Lubelskiego Zagłębia Węglowego w Bogdance. Pasjonat brydża sportowego. Ożeniony z Anielą z d. Garguła mieszka w Łęcznej.

Maria Jadwiga Mostowska-Dylewska z d. Dołęga-Mostowska, lekarka, zamężna z łęcznianinem Ludomirem Dylewskim s. Antoniego. Po latach, w 2005 r. powrócili do Łęcznej i zamieszkali w domu rodzinnym Dylewskich przy ulicy Lubelskiej. Mają trzech synów: Dominika, Jaromira i Andrzeja.

Michał Bronisław Muszyński(1860-1942) ostatni szopkarz Łęcznej. Znany nie tylko w Łęcznej ale był zapraszany z szopką i przedstawieniami do wielu okolicznych miejscowości. …O wyznaczonej porze zajeżdżały sanie po niego, dwie lub trzy pary i cały zespół wygodnie i elegancko wyjeżdżał na występy…

Tadeusz Niedzielski urodzony w Krzemieńcu. Ok. 1930 r. przybył do Łęcznej i po J. Zwierzchowskim objął stanowisko weterynarza miejskiego. W 1940 r. aresztowany przez gestapo, osadzony na zamku skąd trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Po wojnie na emigracji, gdzie zmarł w 1994 r.

Stefan Niewęgłowski (1910-1981) w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. w składzie 24 Pułku Ułanów walczył pod Jordanowem, Wysoką, Łańcutem i w rejonie Lwowa. Ożenił się z Aliną Pierścińską z którą miał czworo dzieci: Henryka, Zofię, Stefana, Jana. W Łęcznej mieszkali od 1952 do 1972 roku…

Marceli Ośko s. Bolesława i Stefanii z d. Kwiatkowskiej, rolnik, od 1948 r. członek Ochotniczej straży Pożarnej w Łęcznej w której pełnił funkcje gospodarza. Występował w orkiestrze strażackiej. W 1958 r. poślubił Barbarę Danutę z d. Zakrzewską c. Jana. Wychowali dwie córki.

Franciszek Pawłowski(1903-1987) od 1918 do 1923 uczęszczał do Gimnazjum Koedukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej w Łęcznej. Po wyzwoleniu pracował w Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskiej w Łęcznej na stanowisku kasjera. Rolnik, działacz spółdzielczy. Ożeniony z Eugenią Haliną z d. Sierpińską. Wychowali czworo dzieci: Marię, Alka, Romana i Teresę.

Józef Pogorzelec s. Jana ur. w 1890 w Biłgoraju. Do Łęcznej przybył w 1944 r. z Kowla. Wyrabiał i handlował sitami, łyżkami, tłuczkami oraz zabawkami wyrabianymi drewna. Sitarz vel Siciarz tak za życia nazywano Józefa Pogorzelca i jako łęczyński sitarz pozostanie w pamięci mieszkańców starej Łęcznej.

Narcyz Rożenek ur. w 1893 r.  aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i politycznym Łęcznej. Nauczyciel a następnie murarz. Był czołowym działaczem PPS-Lewica.  W 1950 r. objął funkcję przewodniczącego Prezydium MRN… Ożeniony z Anielą z d. Grabowską. Wychowali czworo potomstwa: Mariannę, która wyszła za mistrza krawieckiego Edwarda Zaporowskiego, Zygmunta –żołnierza-ochotnika LWP zaginionego bez wieści w 1945 r.,  Mieczysławę która poślubiła dra Kazimierza Drączkowskiego i Lucjana, wieloletniego z-cę dyrektora PSK 4.

Piotr Rybczyński(1858-1933), zamożny i światły włościanin,  członek pierwszej konstytucyjnej Rady Miejskiej w Łęcznej. Aktywny działacz SN w 1931r. wybrany na prezesa koła Stronnictwa w Łęcznej. Ożeniony z Pauliną z d. Rożenek, z którą miał czworo potomstwa: Franciszek-działacz SN, w 1925 r. poślubił Stanisławę Niespodziewańską z d. Szostakiewicz; Marcelina zamężna za Andrzejem Staszewskim; Bolesław- absolwent podzameckiego gimnazjum a następnie urzędnik magistratu w Łęcznej i Ludwinie oraz Józef, ożeniony z Antoniną z d. Szajewską.

Jan  Sierpiński ur. w 1924 r. s. Andrzeja i Pauliny z d. Kondrackiej. Jego dziadek, także Jan, z dwoma braćmi przybył tutaj z zaboru pruskiego i nabył 40-arową parcele z domem na rogu ul. Pańskiej i Kanałowej. Ożeniony jest z Genowefą z d. Hańską. W okresie okupacji od maja 1943 do stycznia 1945 przynależał do łęczyńskiej placówki AK  dowodzonej przez miejscowego nauczyciela por. Wacława Jawoszka ps. „Łępo”.

Helena Skomra z d. Eustachiewicz, nauczycielka, urodzona w Łęcznej w rodzinie chłopskiej. Jej dziadek Jan Eustachiewicz w okresie międzywojennym był radnym MRN i członkiem dziewięcioosobowego Komitetu Budowy Szkoły Powszechnej w Łęcznej w 1924 r. Od 1958 r. pracowała w SP im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej. Poślubiła Mariana Skomrę, z którym ma dwoje dzieci.

Jan Starużyk(1913-1984), po wojnie wstąpił w szeregi Milicji Obywatelskiej a w 1955 r. został przeniesiony z Niedrzwicy do Łęcznej, gdzie objął funkcje komendanta posterunku. Był aktywnym działaczem społecznym: przewodniczył Komisji Rewizyjnej w miejscowej OSP, członkiem Komitetu Budowy Szkoły Tysiąclatki w Łęcznej, radnym M-GRN… Z żoną Władysławą z d. Waszczuk wychowali dwie córki Irenę i Barbarę.

Władysław Sukałczyk (1896-1951) s. Michała w 1921 r. zawarł związek małżeński z Bronisławą z d. Małecką. Sukałczykowie wychowali troje potomstwa: Zofię, długoletnią pracownicę miejscowej GS „SCh”, Edwarda-rolnika, wieloletniego aktywnego członka OSP oraz Bogumiłę-zamężną z kowalem Stanisławem Włoszkiem, członkinią zespołu śpiewaczego „Łęczynki”.

Józef Szajewski (1879-1970) był jednym z dziewięciorga dzieci Stanisława i Małgorzaty z d. Stadnickiej. W 1912 r. poślubił Mariannę Piskorską. Byli małżeństwem dosyć majętnym, gospodarującym na 20 morgach ziemi i mieszkającym w obszernym, dziewiętnastowiecznym domu zajezdnym przy ul. Mickiewicza 4. Dom ten oraz dobytek ich życia spłonął w wielkim pożarze jaki dotknął Łęczną 22 czerwca 1939 roku… Wychowali troje dzieci: Teodorę, Zdzisława i Janinę.

Julian Szajewski(1906-1974) w pamięci mieszkańców Łęcznej zapisał się jako długoletni oddany członek i działacz Ochotniczej Straży Pożarnej oraz autor pogadanek przeciwpożarowych w lokalnym radiowęźle. W listopadzie 1957 został wybrany na prezesa zarządu  i funkcje tę pełnił do roku 1974. Siedemnaście lat jego prezesowania to „złoty okres” Łęczyńskiej straży, zarówno na polu pożarnictwa, jak i działalności społeczno-kulturalnej.

Jerzy Testewicz ur. 1912 r. w Niemcach k. Lublina. Absolwent Wydziału Weterynarii UW. We wrześniu 1940 r. otrzymuje nakaz pracy i zostaje skierowany do Łęcznej i wraz z żoną Aliną z d. Herwy zamieszkują w domu przy ul. Bożnicznej, z przylegającą doń lecznica i stajnią dla chorych zwierząt. Latem 1941 J.Testewicz   aresztowany przez gestapo i osadzony w katowni „Pod Zegarem” a następnie na zamku. Od wywózki do Oświęcimia uratował go przypadek. Po roku powrócił do domu...

Maria Tkaczyk z d. Załoga do Łęcznej przybyła w 1946 roku. W czasie ponad 25 lat pracy w Łęcznej była nauczycielką i wychowawczynią dzieci klas młodszych oraz wykładowczynią j. rosyjskiego w klasach starszych szkoły podstawowej i szkole średniej. W 1954 r. została Radną MRN, gdzie powierzono jej funkcję przewodniczącej Komisji Kultury i Oświaty, która pełniła przez kolejnych siedem kadencji…  

Helena Toczko ur. w 1923 r. w Augustowie. Po ukończeniu Państwowego Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli w Lublinie otrzymała nakaz pracy i skierowana do Łęcznej, gdzie przybyła 1 września 1949 r. …Pierwsze wrażenie jakie zrobiło na mnie to miasto było okropne- wspominała. Zniszczone domy, pełne wybojów ulice, panujący wszechwładnie brud. Przedszkole w którym miałam pracować, to były właściwie tylko cztery gołe ściany. Nie wytrzymałam i …natychmiast uciekłam stąd… Jednak powróciła. Objęła funkcję kierownika przedszkola i pracowała w nim do końca życia.

Stanisław Walas ur. w 1938 r. w Lesicy w pow. kieleckim pracował w kopalni „Lubin” a następnie „Rudna”. W styczniu 1975 r. przeszedł w do PRG w Mysłowicach skąd został oddelegowany do pracy przy budowie pierwszej kopalni pilotująco-wydobywczej LZW w Bogdance. W listopadzie 1977 r. brygady przodowego Stanisława Walasa oraz S. Sylwestrzaka , E. Bronisza, Z. Talarczaka i M. Szumskiego po osiągnięciu głębokości grubo przekraczającej pół kilometra przezwyciężyły kurzawkę. O tym sukcesie pisała cała ogólnopolska prasa oraz informowało radio i telewizja. 3 czerwca 1978 r. górnicy dotarli do pierwszego pokładu węgla…

Piotr Więczkowski(1872-1938) s. Wojciecha i Michaliny z d. Pieleckiej, rolnik z Łęcznej, w roku 1900    w Piaskach Luterskich zawarł związek małżeński z Marianną z d. Kifner, 16-letnią panną pochodzącą z Mełgwi, która obdarzyła go licznym potomstwem. Wiek dorosły osiągnęło ośmioro z nich: Konstancja, która wyszła za Aleksandra Szaconia; Stefan, który w 1932 r. ożenił się z Ireną z d. Dąbkowską; Jan, który w Warszawie poślubił Helenę z d. Rossów ; Zdzisław, który poślubił Stanisławę Golian z d. Ośko, wdowę po rzeźniku Janie Golianie; Zbigniew, który został mistrzem piekarskim i z żoną Leokadią osiadł w Piaskach; Eugeniusz ożenił się z Zofią z d. Grzegorczyk i osiadł w Nowogrodzie; Zygmunt, w 1943 r. ożenił się z Heleną z d. Sierpińską; Władysława wyszła za Jana Kokoszkę i zamieszkała w Warszawie.

Kazimierz Wołoszczuk (1899-1964) urodzony w Moskalówce w woj. stanisławowskim.  W 1914 r. jako nieletni ochotnik wstąpił do wojska a w 1916 do Legionów Polskich. W 1919 r. zaciągnął się do Wojska Polskiego. Miał stopień kapitana żandarmerii. Uczestniczył w kampanii wrześniowej. Działał w konspiracji. Ożeniony Janiną z d. Ziemińską, z którą miał dwie córki: Teresę i Alinę. Po „wyzwoleniu” wstąpił do II Armii WP. 11 listopada 1944 r. zatrzymany  a następnie deportowany do obozu pracy w Stalinogorsku(ZSRR). Jako więzień łagrów pracował na wielkich budowach komunizmu m.in. w Magnitogorsku. Dzięki staraniom rodziny powrócił do domu w 1954 roku, po 10 latach pobytu na nieludzkiej ziemi…  

Jan Zakrzewski (1890-1932) s. Franciszka  w kościele pw. św. Marii Magdaleny w 1919 r. poślubił Katarzynę z d. Rożenek. Mieli pięciu synów, z których wiek dorosły osiągnęło dwóch: Wacław(1924-2004), który zmarł bezpotomnie i Edward (1929-1986), który ożenił się z Heleną Wiśniewską i zamieszkał w Kol. Trębaczów. Wychowali dwoje dzieci: Elżbietę i Krzysztofa.

Stanisław Zakrzewski(1904-1970) w styczniu 1928 r. poślubił Marię z d. Marciniak z którą miał czworo potomstwa: Stanisława, Tadeusza(zmarłego tuż po urodzeniu), Włodzimierza i Janusza. Stanisław po zdobyciu matury podjął pracę w łęczyńskim magistracie, w którym z czasem objął stanowisko buchaltera(księgowego). Funkcję tą sprawował w okresie międzywojennym, w czasie okupacji i po wyzwoleniu. W 1956 r. został sekretarzem MRN i stanowisko to sprawował do 1970 r...

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone

lecznianie