lecznianie

Adam Abraszek (1886-1965) - łęczyński organista, kapelmistrz orkiestry dętej miejscowej OSP, ożenił się z Wiktorią z d. Wrona (1894-1980), mieli troje dzieci: Klementynę (1921-2000), która wyszła za Edwarda Wilczańskiego; Mieczysława (1925-1970), ożenionego z Barbarą Anną z d. Kuczyńską; Kazimierę Wiktorię (1927-1997), która wyszła za Mieczysława Lisowskiego...


Grażyna Agnieszka Bednarska z d. Guja, nauczyciel, od 1993 r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej. Wyszła za mąż za Adama Bednarskiego, syna znanego łęczyńskiego mistrza murarskiego...


Bogumił Brodzisz, łęczyński artysta, twórca „Doliny dinozaurów” na Podzamczu, ożenił się z Joanną z d. Stachyra


Abraham-Rachmil Bromberg (1879-1939) prawdopodobnie ostatni łęczyński rabin. W 1906 r. przeniósł sie na stałe do Łęcznej, gdzie prawdopodobnie w spadku po rodzinie Kowartowskich odziedziczył część domu, w którym założył niewielki sklep. Gdzieś w okresie I wojny światowej zajął stanowisko naczelnego rabina Łęcznej...


Konstanty Burlik (1882-1941), brał udział w ataku na most lubelski na rz. Wieprz w Łęcznej za co zastał aresztowany i rozstrzelany 31 XII 1941 r. Ożenił się z Apolonią z d. Szymańską, z która miał pięcioro dzieci (Janinę, Józefa, Helenę, Irenę i Jana). Z drugą żoną Walerią z d. Zakrzewską miał dwoje dzieci (Stanisława i Mariannę)...


Józef Ciechomski (1872-1947), kowal, ożenił się z Marianną z d. Szyszko i mieli pięcioro dzieci: Bronisława, Stanisława, Alinę, Helenę i Mieczysława. W 1913 r. sprowadził sie z rodziną na Starą Wieś, gdzie zamieszkał i otworzył kuźnię...


Czesław Dubicki (1893-1956) ożenił się z Agnieszką z d. Hołowińską, z którą miał sześcioro dzieci: Zofię, Mariana, Stanisława, Eugeniusza, Elżbietę i Jana. W okresie miedzywojennym w Rynku I prowadził farynę. Był członkiem Spółdzielni Mleczrskiej w Łęcznej od 1928 roku...


Jan Dylewski – szewc, ożenił się z Franciszką z d. Latecką, wychowali pięcioro dzieci: Zygmunta, Bronisława, Antoniego, Janinę i Mariannę...


Józef Dylewski (1856-1933), ożenił się z Marcelą z d. Miszczak, mieli pięcioro dzieci Bolesława, Bronisława, Ignacego, Antoniego i Wiktorię. Najstarszy z synów, Bolesław w młodosci zaangażował się w działalność niepodległościową PPS, uczestniczył aktywnie w wydarzeniach rewolucyjnych w 1905 r. Najmłodszy, Antoni w 1918 r. objął funkcję sekretarza w łęczyńskim magistracie, którą to pełnił do 1944 roku. Jego syn, Romuald został znanym i cenionym urbanistą...


Edward Eustachiewicz (1884-1950), ożenił się z wdową Feliksą Niespodziewańską z d. Słomczyńską. Wychowali dwie córki: Halinę, która wyjechała i osiadła na Ślasku i Czesława, która poslubiła Kazimierza Matyska, z którym wychowała troje dzieci:Krzysztofa, Romana i Bożenę...


Barbara Izabela Figurna z d. Wasilewicz, wieloletnia dyrektor przedszkola w Łęcznej...


Władysław Flejmer (1910-1970), ożenił się z Wiktorią z d. Dyszewską z którą miał pięcioro dzieci: Teresę, Marię, Edwarda (1942-44), Jerzego i Edwarda...


Wanda Gajos z d. Wasilewicz (1909-1992). Przez wiele lat ścisle zwiazana z parafią pw. św. Marii Magdaleny, gdzie przewodniczyła Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży. Poślubiła Stanisława Gajosa (1913-1998), cenionego planatatora owoców i warzyw,  z którym  miała dwie córki: Annę i Elżbietę...


Wiktor Galewski (1880-1914), wcielony do armii carskiej, zmarł w wyniku ran odniesionych  podczas I wojny światowej, ożenił się z Katarzyną z d. Kalinowską (1879-1961) z która miał czworo dzieci: Bolesława, Jana, Konrada i Weronikę...

 

Jan Galewski, rolnik, w 1939 r. poslubił pochodzącą z Przedmieścia Klementynę z d. Kalinowską c. Juliana, którą miał troje dzieci: Małgorzatę, Wiktora i Helenę...

 

Konrad Galewski, służbę wojskową odbył w latach 30. XX w. we Lwowie, służąc w Korpusie Ochrony Pogranicza. Ożeniony był z Martą z d. Zakrzewską c. Pawła i Feliksy z d. Rożenek. Mieli pięcioro dzieci: Pelagię, Józefa, Feliksę, Matyldę i Weronikę...

 


Henoh Gringlas urzedowym rabinem w Łęcznej został mianowany w 1906 r.  Cały okres w którym pełnił tę funkcję, upłynął mu na konflikcie z Abrahamem-Rachmilem Brombergiem, którego popierała część Żydów łęczyńskich, widząc w nim lepszego kandydata na stanowisko rabina od Gringlasa. H. Gringlas swoje obowiązki pełnił do ok. 1915 roku....


Krystyna Grudzień z d. Radko, c. Aleksandra i Bronisławy z d. Robak, pracowała w GS "SCh", wyszła za Bronisława Grudnia(1936-1996) z którym dochowała się licznego potomstwa...


Andrzej Hołowiński (1892-1974),
ożenił się z Klementyną z d. Pacan, mieli pięć córek: Janinę, Eugenię, Zenobię, Balbinę i Stanisławę. W październiku 1946 r. został prezesem OSP a od 15 maja 1948 r., po nagłej śmierci Juliana Czerwińskiego, objął po nimstanowisko burmistrza Łęcznej które sprawował przez dwa lata...


Helena Hołowińska z d. Staszewska (1915-1999), wyszła za mąż za Jana Hołowińskiego, mieli troje dzieci Krystynę, Czesława i Mieczysławę...


Stanisław Hołowiński (ożenił się z Danutą z d. Mróz, wychowali dwóch synów: Henryka i Eugeniusza. Stanisław w 1957 r. wstapił w szeregi OSP w Łęcznej, w której od 1975 r. pełnił funkcję skarbnika...


Tadeusz Hołowiński, ożenił się z Ireną z d. Cisłak (1935-1998), wychowali dwoje dzieci: Adama i Ewę


Kazimierz Jurkiewicz (1883-1953), ożenił się z Marianną z d. Galińską, pracował jako kowal i mechanik w majątku Podzamcze. Mieli czworo dzieci: Edwarda, Leokadię, Henryka i Reginę

 

Klemens Karczmarczyk (1903-1970) s. Jana, ożenił się z Ireną Niespodziewańską, walczył we wrześniu 1939 r., przez wiele lat prowadził kuźnię w Łęcznej. Wychowali dwóch synów: Zbigniewa i Wiktora.


Amalia Kaus z d. Suchoń (1943-2006). Wieloletnia łęczyńska nauczycielka, pierwszy dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących, przy ulicy Staszica 3. Poślubiła Witolda, absolwenta Politechniki Śląskiej, po przenosinach do Łęcznej pracujacego w Zakładzie Robót Górniczych, z którym miała dwoje dzieci: Mariusza i Ewę...


Emilia Kościelska z d. Rożenek
(1911-1993). Wyszła za Tadeusza (młynarza). Wychowali dzieci: Zygmunta, Filomenę, Tadeusza i Romana.


Wacław Krasuski
(1872-1958). Wieloletni proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, gdzie od 1919 do 1958 roku był administratorem parafii pw. św. M.Magdaleny. ..


Franciszek Kruk s. Jana. W 1940 r. deportowany wraz z rodziną w głąb Rosji. Walczył w I Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. Poślubił Katarzynę z d. Watras ze Starej Wsi, którą poznał w 1944 r. podczas wyzwalania Łęcznej.


Józef Krupiński s. Władysława (1928-1987). Od 1960 znany łęczyński lekarz. Poślubił Zdzisławę z d. Gajda, z która miał dwóch synów Piotra i Tomasza.


Zofia Kuczera z d. Kozłowska c. Władysława (1922-2003). Wyszła za Wacława (stolarza), z którym miała dwóch synów: Leszka i Jerzego.


Maria Kuczyńska z d. Kosiak (1925-2008). Wyszła za Wacława, z którym miała syna Jana Ryszarda i córkę Alicję Matyldę. Ryszard, jako kilkunastoletni chopak z powodzeniem występował.w miejscowej drużynie LZS "Sokół". Założył rodzinę i osiadł we Wrześni. Alina wyszła za listonosza, Mariana Kocowskiego...


Leon Kwiatkowski (1915-1983) s. Wacława, rolnik, żołnierz Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza. 17 września 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej, w której przebywał do 20 czerwca 1940 roku, a później, a po wymianie jeńców pomiedzy Sowietami i Niemcami do niewoli niemieckiej, w której przebywał do zakoncznia wojny. Poślubił Stanisławę z d. Kalinowska, z którą miał  trzy córki: Wandę, Grażynę i Romanę...


Stanisław Kwiatkowski s. Jana. Poślubił Józefę z d.  Marciniak. Wychowali cztery córki: Halinę, Barbarę, Ewę i Lilianę.


Stefan Kwiatkowski (1922-2009) s. Wacława. Członek AK, w lipcu 1944 wstąpił do policji organizowanej w Łęcznej przez Wacława Jaworzka. Wcielony do LWP, ranny, a po wyjściu ze szpitala, „ubył” z wojska. Poślubił Marię z d. Zakrzewską, z którą miał czworo dzieci: Alicję, Wacława, Stanisława i Romana.


Stanisław Litwiniuk
(1918-1992) s. Michała, poślubił Zofię z d. Warząchowską. Prowadził w Łęcznej zakład krawiecki. Grał w orkiestrze dętej łęczyńskiej OSP i Górniczej Orkiestrze Dętej PRG. Miał cztery córki: Teresę, Barbarę, Annę i Elżbietę.


Bogdan i Teresa Anna Michalikowie. Wieloletni łęczyńscy nauczyciele, mają dwóch synów: Grzegorza i Macieja.


Barbara Marianna Misiewicz z d. Sierpińska
, poślubiła Marcina s. Ludwika, razem prowadzili gospodarstwo rolne. Barbara przez wiele lat śpiewała w zespole „Łęczynki”. Wychowali dzieci: Agnieszkę, Alicję, Marka, Mariana, Annę i Jolantę.


Aleksander Miszczak
(1891-1942) s. Franciszka, poślubił Leokadie z d. Policha. Był sekretarze gminy w Żółkiewce, w okresie okupacji aresztowany przez gestapo i osadzony na zamku lubelskim, a później w Oświęcimiu, gdzie zmarł. Mieli czworo dzieci: Irenę, Kazimierę, Ryszarda i Tadeusza.


Ignacy Miszczak (1889-1964) s. Franciszka, ożenił się z Bronisława z d. Wołosińską. Mieli dwie córki: Alinę i Stefanię.


Władysław Miszczak (1883-1917) s. Franciszka. Ożenił się z Aleksandrą z d. Pielecką, mieli czworo dzieci: Krystynę, Leokadię, Mariannę i Józefa.


Marian Eugeniusz Niespodziewański (1910-1994) s. Klemensa. Jeden z twórców Spółdzielni Spożywców „Ogniwo”. Poślubił Klementynę z d. Patyrę. Brał udział w walkach we wrześniu 1939, jako żołnierz Armii „Pomorze”. Członek AK więziony na zamku lubelskim. Po wojnie aktywnie działał w ruchu spółdzielczym. Miał dwoje dzieci: Mariana i Elżbietę.


Feliks Osiński
s. Stanisława. Był zegarmistrzem i stolarzem. Brał udział w rewolucji 1905, a później aktywnie działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. Ożenił się z Janiną z d. Miszczak, wychowali troje dzieci: Stefana, Kazimierę i Roberta.

 

Andrzej Panecki (1885-1978) s. Franciszka. Poślubił Stanisławę Wiktorię z d. Tatarczak, prowadzili gospodarstwo rolne, mieli trójkę dzieci: Lucynę, Jadwigę i Eugeniusza.


Stefania Pawlak (1908-2002), c. Józefa. Wieloletnia nauczycielka i kierowniczka łęczyńskiej szkoły. W okresie okupacji prowadziła tajne komplety. Z jej inicjatywy w 1975 roku powołano Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, została jej pierwszym prezesem.


Kazimierz Pietrzela (1914-1990), s. Feliksa, ożenił się z Janiną z d. Trus. Wychowali siedmioro dzieci: Kazimierę, Wandę, Jadwigę, Urszulę, Tadeusza, Henryka i Romana.


Antoni Przystupa urodził się w 1888 w Starej Wsi, s. Wojciecha. W 1914 otrzymał święcenia kapłańskie, zmarł w 1966 i spoczął na cmentarzu parafialnym w Radości k. Warszawy. Posługę duszpasterską sprawował do 1962r. przez ostatnie pięć lat będąc proboszczem w Paprotni...


Stanisław Przystupa (1916-1939), s. Michała. Służył w 1. Pułku Lotniczym w Warszawie. W 1936 ukończył Szkołę Podoficerską. Zginął w czasie kampanii wrześniowej 1939.


Zofia Przystupa z d. Bojarska (1903-1983) c. Aleksandra. W  1924 poślubiła Feliksa Przystupę*, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, działacza spółdzielczego, przed wojną pełniacego funkcję wójta gminy Ludwin. Wychowali trójkę dzieci: Marię, Kazimierza i Bożenę.


Jan Robak
(1901-1977), s. Piotra, ożenił się z Cecylią z d. Kulisz, z którą miał dwoje dzieci: Jadwigę i Józefa. W czasie okupacji i kilka lat po wyzwoleniu prowadził jatkę w Rynku I.


Leon Józef Skorupski (1905-1996), s. Tadeusza. Był sprzedawcą w Spółdzielni Spożywców „Ogniwo”, a po wojnie (został powołany do LWP), nadal związany z ruchem spółdzielczym w Łęcznej. Poślubił Reginę z d. Jurkiewicz, która była buchalterką w majątku Bogusławskich na Podzamczu. Mieli dwie córki: Teresę i Małgorzatę.


Feliks Starzyński
(1864-1945), s. Aleksandra. Aktywny działacz ruchu ludowego, po odzyskaniu niepodległości został posłem na sejm RP. Ożenił się z Ewa z d. Kuchta z którą miał siedmioro dzieci: Magdalenę, Antoniego, Jana, Helenę, Andrzeja, Zygmunta i Mariannę.


Kajetan Staszewski (1882-1947), najstarszy syn Jakóba Staszewskiego. Ożenił się z Franciszką z d. Witkowską, z którą miał synów: Aleksego, Romualda, Bogdana i Henryka.


Jan Strzyżewski s. Jana. W 1944 r. jako ochotnik wstąpił do I Armii WP i trafił do 3. Zapasowego Pułku Piechoty, bedacego uzupełnieniem 3 Dywizji im. R. Trauguta, z którą przebył cały szlak bojowy i dotarł do Łaby. W 1949 r. podjął pracę w GS "SCh" jako pomoc sklepowa. Z czasem awansował i został kierownikiem sklepu wielobranżowego. Ożenił się z Ireną z d. Jung. Wychowali czworo dzieci: Halinę, Danutę, Janusza i Marię.


Anna Maria Świerczyńska z d. Drozd. Łęczyńska nauczycielka, wyszła za Andrzeja, budowniczego KWK "Bogdanka" pracującego w ZRG Mysłowice, z którym ma córkę Urszulę...


Leon Wasilewicz (1911-1982), w latach 50. był kierownikiem geesowskiej masarni, później z Danutą Kłoda prowadził sklep bławatny w Rynku II. Z czasem zajął się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Ożenił się z Marianną z d. Misiewicz. Wychowali czworo dzieci: Wolfganga, Feliksę, Grzegorza i Barbarę...


Eugenia Węcławek z d. Rożenek, c. Bronisława. Poślubiła Stanisława, zawodowego oficera LWP, z którym wychowała trójkę dzieci: Elżbietę, Barbarę i Leszka...


Wojciech Bruno Wieczorek (1928-2012), publicysta, pisarz autor m.in„Szkiców z prowincji”, ksiązki poswieconej Łecznej.Od 1958 r aż do emerytury związany był z miesięcznikiem katolickim "Więzi", pełniąc różne funkcje: od sekretarza redakci po redaktora naczelnego. Po upadku komunizmu od lipca do października 1990 r. był ambasadorem RP w NRD a po zjednoczeniu Niemiec, do listopada 1991, kierownikiem berlińskiego Przedstawicielstwa Ambasady RP...


Franciszka Więczkowska z d. Staszewska
, c. Szczepana, poślubiła Feliksa. Wychowali cztery córki: Zofię, Franciszkę, Helenę i Mariannę.


Feliks Wójcicki
(1889-1970), s. Michała. Nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Łęcznej w latach 1918-23 i w okresie okupacji.  Poślubił Marię z d. Urbańską, z którą miał czterech synów: Bogdana (1922-1944, ps. „Wójt”), Mirosław (1924-1944, ps. „Blask”), Zbigniew (1926-1945, ppor. ps. „Kula”) i Romana ur.1930. Bogdan i Mirosław zginęli walczac z niemieckim okupantem a Zbigniew zginął w 1945 r. Majdanie Siostrzytowskim w potyczce z oddziałem NKWD i UB.


Jan Wójcik (1914-2005), s. Michała. Brał udział w wojnie obronnej, później żołnierz AK. Poślubił Janinę z d. Wojtal, z którą miał troje dzieci: Mariana, Grażynę i Alicję.


Jan Zakrzewski
(1895-1962), s. Karola, z zawodu blacharz, poślubił Wandę z d. Siegieda. Miał czworo dzieci: Reginę, Kazimierza, Danutę i Jerzego.


Józef Zieliński
(1911-1991), s. Adama. Ożenił się z Rozalią z d. Ciopć. Uzdolniony muzycznie, grał w orkiestrze łęczyńskiej OSP. Zielińscy mieli troje dzieci: Czesławę, Jana i Romana.


Kolejne biogramy w tomie III

 

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone

lecznianie