lecznianie

W ramach projektu i wydanej publikacji opisano szczegółowo blisko 200 mieszkańców Łęcznej.

Układ biogramów w książce jest alfabetyczny, a w ramach rodzin chronologiczny.

Poniżej krótko prezentujemy rody  opisane w tej publikacji

 

Banasiak Michał (1900-1957) s. Aleksandra, został inżynierem.W 1939 r. zmobilizowany. Dostał sie do niewoli sowieckiej a po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej wstąpił do tworzonej w ZSRR armii gen. Andersa...

Banasiak Władysław s. Stefana - prowadził sklep  "Wapno-farby", ożenił się ze Stanisławą z d. Szczodrowską, z którą miał czworo dzieci: Irenę, Jadwigę, Lucynę i Marka...

Bartnicki Czesław (1895-1944) - fryzjer, ożenił się ze Scholastyką z d. Szostakiewicz, która w Łęcznej prowadziła piekarnię na Pl. Kościuszki...

Bartnicka-Kotlińska Eugenia c. Czesława, łączniczka oddziałów AK, a pózniej WiN, żona Antoniego Kotlińskiego (1921-2007)  nauczyciela, któremu w 1993 r. Rada Miejska przyznała tytuł "Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna"... 

Bartnicki Wiktor Czesław (1923-1994) s. Czesława, po wojnie wyjechał do Słupska, gdzie ożenił się i założył rodzinę...

Bartosik Zygmunt (1928-1999), s. Antoniego. Nauczyciel, rolnik, w 1981 r. wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI "Solidarność", ożenił się z Anną z d. Osek

Bednarski Bolesław (1899-1967) s. Józefa - murarz, ożenił się z Natalią z d. Puchacz c. Józefa

Bednarski Hubert (1921-1986) s. Bolesława - murarz, najpierw z ojcem a z czasem z braćmi Jerzym i Maraianem tworzyli wziętą ekipę murarską w Łęcznej i okolicy...

Bednarski Jerzy s. Bolesława - murarz

Bednarska Marianna c. Bolesława 

Bednarski Marian  s. Bolesława, murar, piłkarz LKS Sokół Łęczna

Biskupski vel Biskup Edward (1918-1979) s. Stanisława - kowal, ożenił sie z Adelą z d. Kuczyńską c. Władysława
Image

Kuźnia na Podzamczu, lata 30. XX w.

Edward Biskupski  z lewej, Jan Skoczylas pierwszy z prawej

 

Brodzisz Dionizy (1913-1994) s. Władysława, żołnierz Wojny Obronnej w 1939 r., wiezień niemieckiego obozu jenieckiego, po wojnie wieloletni dyrektor godpodarstwa ogrodniczego w Łęcznej, chmielarz, ożenił się z Pelagia z d. Kobylarz

Czerwiński Karol (1863-1931), ożenił się z Aleksandrą

Czerwiński Florian  (1896-1972) s. Karola - kowal, żonaty z Leokadią z d. Drożdżyk, a po jej śmierci z Genowefą z d. Kurowską (1910-1981)

Czerwinski Ryszard (1930-1992) s. Karola - kowal, ożenił się z Mieczysławą z d. Witkowska c. Józefa, członkini zespołu Łęczynki

Drożdżyk Gaudenty (1901-1993) s. Andrzej, od 1918 r. członek łęczyńskiej placówki Polskiej Organizacji Wojskowej brał udział w rozbrajaniu Austryjaków w Łęcznej, służył w Pułku Artylerii Ciężkiej podczas wojny polsko-bolszewickiej. Żołnież wojny obronne w 1939 r., pózniej armii gen. Andersa, brał udział w walkach m.in. o Monte Cassino. Po wojnie w Łęcznej przez 10 lat był naczelnikiem Ochotniczej Strazy Pożarnej. "Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna". Ożenił się z Marianną z d. Sierpinską (1911-1995) c. Juliana
Image

Lata 1919-1920,

od prawej: Gaudenty Drożdżyk i Leon Wasilewicz z Łęcznej

 

Drożdżyk Celina  c. Gaudentego

Drożdżyk Zbigniew s. Gaudentego, ożenił się z Barbarą z d. Więczkowską

Duda Aleksy s. Tadeusza - weterynarz, ożenił się z Melanią z d. Szpejda - nauczycielka

Eustachiewicz Feliks (1903-1980) s. Jana, rolnik, w okresie międzywojennym był radnym Rady Miejskiej w Łęcznej, ożeniła sie z Zofią z d. Wasilewicz (1909-2004) c. Kazimierza

Eustachiewicz Stanisław Remigiusz s. Feliksa, piłkarz i prezes zarządu LKS Sokół Łęczna

Eustachiewicz Janina (1921-2008) c. Stefana, działała w strukturach AK i NSZ, łączniczka oddziału Uskoka,

Gałęzyka-Lipina Stanisława (1907-1986) c. Józefa, nauczycielka, w okresie międzywojennym utworzyła w Łęcznej  drużyny harcerskie i zuchowe, prowadziła tajne nauczanie podczas okupacji niemieckiej

Gdesz Halina Pelagia z d. Kotlinska  (1925-1999) c. Władysława, ożeniła sie z Jerzym Zygmuntem Gdesz

Goldberg Hala (Fela)
Image

Łęczna, lata 40. XX w.,

"browar" Goldbergów przy ulicy Lubelskiej

 

Hołowiński Kazimierz (1891-1983) s. Jana - nauczyciel, prowadził tajne nauczanie podczas okupacji niemieckiej, ożenił się z Antoniną z d. Chwaluk (1919-1991) c. Józefa

Iwanicki Jerzy (1922-1942) s.Jana, pierwszy drużynowy powstałej w 1933 r. drużyny harcerskiej im. Zawiszy Czarnego, podczas II WŚ członek Szarych Szeregów, aresztowany w czerwcu 1941 r., zmarł w Oświecimiu  w 1942 r.

Jaczyński Franciszek (1890-1966) s. Jana - rolnik, uczestnik I WŚ

Jaczyński Błażej s. Franciszka, rolnik, ożenił się z Genowefą z d. Wisniewską

Jaczyński Mieczysław (1922-1988) s. Antoniego, od 1975 r. był prezesem Zarządu OSP w Łęcznej, ożenił się  Marianną z d. Miszczak c. Bolesława

Jóźwiak Zygfryd (1920-2007) s. Stanisława, ozeniła się z Ireną Danutą z d. Zakrzewską (1906-1988) c. Jana, oboje prowadzili sklep na Pl. Kościuszki

Kamiński Jan, był komendantem posterunku Policji Państwowej w Łęcznej w latach 1933-39. W 1940 r. Kamiński z żoną Zofią z d. Rudzisz i córką Ireną powrócił do rodzinnego Książa...

Klimaszewska Wacława z d. Holowińska c. Ignacego, podczas okupacji pracowała w łęczyńskim magistracie, wyszła za mąż za Tadeusza Klimaszewskiego s. Jana, który pracował w Nadleśnictwie Łęczn, które miesciło się podczas wojny w kamienicy Żmurka. Oboje podczas okupacji byli członkami AK

Konopka Bronisław (1895-1940), przybył do Łęcznej w 1918 r. i był zastepcą komendanta Policji Państwowej w Łęcznej do 1921 r., Ożenił się z Leokadia z d. Wysokińską (1900-1984). Bronisław Konopka został aresztowany przez Niemców w 1939 r. Był więziony do kwietnia 1940 r., a później ponownie od czerwca 1940 r. - zmarł na Zamku Lubelskim w grudniu 1940 r.

Konopka Ryszard  (1923-1945) s. Bronisława, należał od 1942 r. do NSZ, w sierpniu 1944 r. został amobilizowany i służył w I Armii LWP. Poległ 9 II 1945 r. w walkach o Wał Pomorski

Konopka Waldemar Roman s. Bronisława, ożenił się z Ireną z d. Wojnicką

Korba Henryk s. Józefa, ożenił sie z Niną z d. Mrozek c. Szczepana - oboje wieloletni łęczyńscy nauczyciele

Kosiarski Jan (1895-1942) s. Wojciecha, rolnik, członek Spółdzielni Spożywców "Ogniwo" w Łęcznej, ożenił się z Franciszką z d. Włodarczyk

Kosiarski Edwin (1927-1982) s. Jana, rolnik, ożenił się z Mieczysławą z d. Dziwałówną

Kotliński Władysław (1899-1987) s. Jana, ożenił się z Heleną z d. Szostakiewicz (1906-2004) c. Wiktora, oboje prowadzili do1954 r. restaurację przy Pl. Kościuszki

Kotowicz Jan (1917-1972) s. Stanisława, wieloletni przewodniczacy Miejskiej Rady Narodowej, ożenił się z Wacławą z d. Zasada c. Mariana

Krasuski Wacław (1872-1958), ks. prałat, kapelan NSZ, przez 39 lat administrator parafii w Łęcznej, Wyróżniony honorowym tytułem "Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna"  - biogram został rozszerzony w w drugiej części "Łęcznian"

Kuchciewicz Stanisław - jako piewszy (od 1928 r.) prowadził regularne przewozy autobusowe na trasie Łęczna-Lublin-Łęczna, ożenił się z Bronisławą z d. Piech

Kwiatkowski Władysław (1934-1991) s. Władysława, ożenił sie z Ireną z d. Pytka, która przez wiele lat pracowała w łeczynskim kinie Goplana, a później Barbórka

Kwiatkowska Matylda Agnieszka z d. Galewska (1946-1990) c. Konrada, pracowała przez wiele lat w księgarni na Starym Mieście w Łęcznej

Kwiatkowski Władysław (1910-1988) s. Wacława, w okresie okupacji należał do AK i WiN, w 1946 r. został aresztowany przez UB i więziony na Zamku Lubelskim, ożenił sie ze Stanisławą z d. Kowalską (1913-2004)

Lewandowski Mieczysław Emilian (1924-1980) s. Józefa, ozenił się z Franciszką Eugenią z d. Hołowińską c. Andrzeja

Lis-Błoński Stanisław (1890-1939), uczetnik I WŚ, tworzył podstawy Polskiejorganizacji wojskowej w Łęcznej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i wojny obronnej w 1939 r. Zmarł od odniecionych ran 31 X 1939 r., czterokrotny Kawaler Krzyża Walecznych

Łuka Kazimierz (1929-2001) s. Edwarda

Matysek Wacław (1912-1989) s. Seweryna, uczetnik wojny obronnej w 1939 r., należał do AK, zmobilizowany służył w LWP, był kierownikiem szkoły na Podzamczu, przewodniczył pracom Zarządu Miejskiego Komitetu Budowy szkoły w Łęcznej. Ożenił się Marią z d. Witkowską c. Jana

Medyński Hieronim (1891-1997) s. Mikołaja, ożenił sie z Kazimierą z d. Sławińską

Medyński Zygmunt (1918-1999)s. Hieronim, ożenił się z Wacławą z d. Przystupa (1914-1993), mieli czterech synów: Stanisława, Romana, Tadeusza i Andrzeja

Misiewicz Ludwik (1876-1927) s. Andrzeja, ożenił się ze Scholastyką z d. Pielecką c. Wincentego

Misiewicz Lucjan (1905-1993) s. Ludwika, ozenił sie z Czesławą z d. Wójcik (1906-2000) - oboje prowadzili piekarnie w Rynku II

Misiewicz Piotr (1888-1978) s. Kajetana, ożenił się z Sabiną Janiną z d. Jaczyńską (1893-1966)

Misiewicz Andrzej Zygmunt (1914-1992) s. Piotra, ożenił się z Antoniną Agnieszką z d. Pielecką (1918-2003) c. Ignacego

Misiewicz Stefan s. Piotr, ożenił się z pielegniarka z przychodni zdrowia w Łęcznej - Zenobią z d. Hołowińską (1927-1977) c. Andrzeja 

Misiewicz Zdzisław s. Piotra, ożenił się z Zenobią z d. Jaczyńską c. Franciszka

Miszczak Franciszek (1860-1927) s. Jana, był murarzem, ożenił się z Balbiną z d. Gożdzielińską z która miał dwoje dzieci: Władysława i i Bronisławę, która wyszła za Ignacego Pieleckiego. Po śmierci pierwszej żony Franciszek Miszczak ożenił się z Teklą z d. Zakrzewską (1893-1960) z którą miał sześcioro dzieci: Aleksandra, Jana, Bolesława, Helenę (wyszła za Ignacego Hołowińskiego), Ignacego i Stefanię, która wyszła za mąż za Antoniego Kosiaka

Miszczak Bolesław (1896-1962) s. Franciszka, był od 1922 r. członkiem Ochotniczej Strazy Pożarnej w Łęcznej, a od 1926 r. naczelnikiem II Oddziału OSP w Łęcznej. Ożenił sie z Józefą z d. Dubicką (1898-1975)

Miszczak Stefan (1931-1992) s. Bolesława, był mistrzem murarskim, ożenił się z Haliną z d. Rożenek

Nazarewicz Edward s. Józefa, wraz z Lisem-Błońskim tworzył zalążki Polskiej Organizacji Wojskowej w Łecznej, a w 1918 r. organizował manifestacje antyaustriackie w Dratowie i Łęcznej. W latach 20. XX w. był burmistrzem Łęcznej

Nazarewicz Zygmunt (1903-1951) s. Józef, wraz z żoną Marianną z d. Seredyńską byli członkami AK w ramach Wojskowej Służby Ochrony Powstania. W roku 1945 brał udział w uwolnieniu wieźniów NKWD i UB z Zamku Lubelskiego. Oboje represjonowani po II WŚ przez UB

Pasecki Kazimierz (1910-1941) s. Wojciecha. Od 1937 r. służył jako posterunkowy w łęczyńskim komisariacie Policji Państwowej. We wrześniu 1939 r. brał udział, wraz z innymi mieszkańcami Łęcznej, w ataku polskim żołnierzy na most lubelski na rz. Wieprz, za co został w 1941 r. aresztowany i przewieziony na Zamek Lubelski. Wyrokiem Sądu Specjalnego został skazany na śmierć. Zginął 31 XII 1941 r. na Rurach Jezuickich w Lublinie wraz z innymi łęcznianami

Pawłowski Franciszek (1903-1987) s. Jana, rolnik, ożenił sie z Eugenią Haliną z d. Sierpinską c. Andrzeja, która była członkinia zespołu spiewaczego Łęczynki

Pielecki Wincenty (1848-1930) s. Pawła, ożenił sie z Agnieszką z d. Rożenek (1851-1927)

Pielecki Ignacy (1882-1953) s. Wincentego, był murarzem, ożenił się z Bronisławą z d. Miszczak (1884-1963)

Pielecka Marianna po mężu Hołowińska (1905-1975) c. Ignacego, wyszła za mąż za Karola Hołowińskiego (1893-1971)

Pielecki Hipolit (1910-1996) s. Ignacego, ożenił się z Henryką z d. Czekaj (1913-1975), która prowadziła "sodówke" przy ulicy Zelonej - obecnie Partyzancka

Pielecka Zuzanna (1916-1981) c. Ignacego, wyszła za mąż za Henryka Szpuz vel Szpos (1910-1960)

Pielecka Antonina (1918-2003) c. Ignacego, była jedną z pierwszych członkiń zespołu spiewaczego prowadzonego przez Marię Tkaczyk Łęczynki. Wyszła za mąż za Andrzeja Zygmunta Misiewicza (1914-1992)

Pielecki Jan (1920-1985) s. Ignacego, ożenił się z Józefą z d. Kasiura (1921-2008)

Pielecki Florian (1923-1969) s. Ignaceg, ożenił się z Kazimierą z d. Juszczyk

Pielecka Helena (1928-1997) c. Ignacego, wyszła za mąż za Feliksa Błaszczuka

Plechawski Kazimierz (1924-1999) s. Jana, ożenił się z Krystyną z d. Wróbel

Plechawski Stanisław (1918-1998) s. Jana, ożenił się z Barbara z d. Kowalską

Przystupa Feliks (1896-1970) s. Wojciecha, w 1918 r. zgłosił się do słuzby w Lotnictwie Polskim, słuzył w 2. Eskadrze Wywiadowczej, brął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Ożenił się z Zofią z d. Bojarską (1903-1983). W latach 30-tych XX w., aż do wybuchu II WŚ pełnił funkcje wójta w gminie Ludwin. Był jednym z założycieli Spółdzielni Spożywców "Ogniwo" w Łęcznej. Podczas okupacji należał do Batalionów Chłopskich

Przystupa Kazimierz s. Feliksa, ożenił się z Agatą Janiną z d. Grygiel - pielegniarka z ośrodka zdrowia w Łecznej

Rożenek Karol (1875-1968), szewc, ożenił sie z Heleną z d. Białonowską (1879-1951)

Rożenek Bronisław Teofil (1902-1972) s. Karola, ozenił się z Janiną z d. Niespodziewańską (1906-1979) c. Wiktora

Ryszard Rożenek s. Bronisława Teofila

Rożenek Eugenia c. Bronisława Teofil, wyszła za mąż za Stanisława Wecławka

Rożenek Jerzy s. Klemensa, zmobilizowany w 1939 r. dostał sie do sowieckiej niewoli, z której uciekł i powrócił do Łęcznej. Był członkiem Narodowej Organizacji Wojskowej, a później Narodowych Sił Zbrojnych. Ożenił się z Jadwigą z d. Bychawską c. Franciszka

Rożenek Wiktor Stefan (1911-2002) s. Antoniego, ożenił się z Albiną z d. Jaczyńską c. Antoniego. 

Sidorowski Jan (1899-1994) s. Andrzeja, ożenił się z Lucyną z d. Hołowińską (1909-1993) c. Antoniego

Sidorowski Henryk Piotr s. Jana, ozenił sie z Lucyną Marianną z d. Pawłowską

Sierpiński Jan (1840-1915), ożenił się z Wiktorią Dembowczyk (1856-1928)

Sierpiński Andrzej (1895-1972) s. Jana  ożenił sie z Pauliną z d. Kondracką (1896-1963)

Sierpińska Krystyna c. Andrzeja, wyszła za mąż za Władysława Grzesiuka s Jana

Sierpińska  Lucyna Alina z d. Dziaduszyńska (1925-2002) c. Antoniego, działła w łeczyńskiej palcówce AK, wieloletnia nauczycielka, "Zasłużona dla Miasta i Gminy Łęczna"

Sikora Bolesław (1912-1982) s. Michała, łęczyński szlarz, ożenił się z Bronisławą z d. Plechawską c. Władysława

Staszewski Jakób /Jakub/ (1840-1930, jeden z pierwszych członków Towarzystwa Straży Ogniowej w Łęcznej w 1958 r., brął udział w walkach powstania styczniowego od stycznia 1863 r. do lata 1864 r.

Staszewski Kajetan (1882-1947) s Jakuba, był sekretarzem gminy w Brzezinach

Staszewski Andrzej s. Jakuba, ożenił się z Marceliną z d. Rybczyńską

Staszewski Gorgoniusz (1921-1991) s. Andrzeja, ożenił sie z Krystyną z d. Mróz.c. Michała. Był członkiem Narodowych Sił Zbrojnych, w 1944 r. wcielony do LWP z którego "ubył", aresztowany i wieziony na Zamku Lubelskim i we Wronkach. Pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego.

Strzyżewski Aleksander (1918-1941) s. Jana, był fryzjerem. We wrześniu 1939 r. wraz z innymi łecznianami wspierali atak polskich żołnierzy za most lubelski w Łecznej. Został za to wraz z innymi mieszkańcami Łęcznej arestowany i osadzony na Zamku Lubeskim, wyrokiem Sądu Specjalnego skazany na karę śmiercii rozstrzelany na Rurach jezuickich w Lublinie31 grudnia 1941 r.

Suchodolski Leon (1905-1993) s Piotra, ożenił sie z Apolonią (1923-2005). Prowadzili zakład powroźniczy na Rynku II, potocznie nazywani Suchodołami lub Powroźnikami

Szajewski Zdzisław (1919-1992) s. Józefa, ożenił sie ze Stanisławą z d. Wójcik c. Feliksa

Szwed Bogusław Kazimierz s.Stanisława, ożenił się Dyonizą /Dionizą/ z d. Kornatką - łęczyńscy dentyści od lat 60-tych XX w.

Tarczyluk Józef (1893-1985) s. Wojciecha, uczestnik I WŚ, rolnik-chmielar, pracował na folwarku Podzamcze za czasów dziedzica Wielowiejskiego i po II WŚ

Trzciński Jerzy Jan s. Kazimierza - łęczyński aptekarz, ożenił się z Krystyną z d. Misiewicz, służył w latach 1944-1946 w LWP. Animator i społecznik, twórca amatorskiego zespołu teatrealnego w Łęcznej

Walkowski Tadeusz (1926-1995) - mistrz kowalstwa i jego żona Regina z d. Majewska 91926-1995)

Wasilewicz Stefan (ur. 1913) i jego żona Wanda Klementyna z d. Rożenek (1914-1985)

Winiarski Józef - lekarz stomatolog, ożenił się z Eugenią z d. Kwiatkowską 

Witkowski Józef (1903-1968), pracował w łeczyńskim magistracie, ożenił się z Józefą z d. Rożenek (1902-1965)

Włoszek Jan (1931-2002) - ślusarz, ożenił się z Józefą z d. Wisniewska (1930-2003), która prowadziła w Łęcznej lodziarnię

Wołosiński Wiktor, ożenił się z  Marią Kowalską

Wójcicki Andrzej Stanisław (1929-1987), łęczyński organista, ożenił z Bernardą z d. Zając (1925-2008)

Wójcik Feliks (1901-1986), ożenił się z Janiną z d. Przystupa

Wronowski Franciszek (1901-1941), ożenił się z Cecylią z d. Majewską (1901-1993). Brał w pomocy zołnierzom polskim w ataku na most lubelski w Łęcznej za co był więziony i stracony przez Niemców 31 XII 1941 r na Rurach jezuickich w Lublinie, w raz z nim rozstrzelano tego dnia łęcznian: Aleksander Strzyżewski, Konstanty Burlik i Kazimierz Pasecki.


ciag dalszy w tomie II Łęcznian

 

 

 

 

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone

lecznianie